THƯ VIỆN TỈNH ĐĂK LĂK

Hồ Chí Minh

Email In PDF.
 

CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH,

  KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

50 năm di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ

Bác dạy chúng ta nói và viết

Bác Hồ cầu hiền

Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại

Bác Hồ với các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam

Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm

Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên

Bản lĩnh văn hoá minh triết Hồ Chí Minh

Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

Chuyện kể Bác Hồ: những tháng năm hoạt động của Bác

Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng

Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc và CNXH trong sự nghiệp Hồ Chí Minh

Đường cách mệnh

Giá trị di sản Hồ Chí Minh

Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ,

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Gương sáng làm theo lời Bác

Hồ Chí Minh con người của sự sống

Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài

Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển

Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại

Hồ Chí Minh và bản di chúc

 

Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết

Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc

Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời

Hồ Chí Minh với binh pháp Tôn Tử

Học thuyết Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh

Hỏi & đáp kinh tế chính trị Mác- Lênin

Khó khăn phải tìm cách khắc phục

Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lự chọn

Ngày Bác trở về

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin ở Việt Nam

Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác

Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh

Phong cách diễn đạt của Bác Hồ

Phong cách làm việc của Bác Hồ

Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

Phong cách nêu gương của Bác Hồ

Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ

Phong cách tư duy của Bác Hồ

Phong cách ứng xử của Bác Hồ

Tôi bao giờ cũng là người  yêu nước

Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam

Trường học của Bác Hồ

Truyện kể Bác Hồ với ngành giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân

Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Tư tưởng HCM về nhân dân

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh