THƯ VIỆN TỈNH ĐĂK LĂK

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Email In PDF.

CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK

 Buôn Ma Thuột lịch sử hình thành và phát triển

Buôn Ma Thuột trận đánh lịch sử

Buôn Ma Thuột và những sự kiện lịch sử

Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng

Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 - 10-3-2005)

Đắk Lắk 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1954)

Đắk Lắk 30 năm chiến tranh giải phóng (1954 - 1975)

Đắk Lắk những trận đánh điển hình trong chiến tranh giải phóng

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 1994-1999

Lịch sử Bộ đội biên phòng Đắk Lắk 1960 - 1995

Nhớ lại những năm đầu 40 ở nhà Đày Buôn Ma Thuột

Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1930 -1945

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1945 -1954

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1954 -1975

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1975 -2000

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ và nhân dân thị xã Buôn Ma Thuột 1954 -1975

Lịch sử nhà Đày Buôn Ma Thuột 1930 - 1945

Lịch sử Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk 1965 - 2000

Lịch sử Đảng bộ thị xã Buôn Ma Thuột 1930 -1975

Lịch sử Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột 1975 -2005

Lịch sử phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk 1930 - 2000

Lịch sử truyền thống Quân giới tỉnh Đắk Lắk 1945 - 1975