Tra cứu tài liệu
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Môn loại
Từ khoá
Năm xuất bản    
Số đăng ký cá biệt    
Sắp theo  Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Thông tin bạn đọc
Chưa đăng nhập hệ thống
Tài liệu của thư viện
1. SÁCH: 43659 
2. Sách hồi cố: 7531 
3. Sách tập: 6922 
4. BÀI TRÍCH: 5829 
5. Ấn phẩm định kỳ: 4502 
6. HỒI CỐ_SÁCH: 3809 
7. Sách bộ: 2754 
8. ĐỊA CHÍ: 991 
9. TẠP CHÍ: 718 
10. Đĩa CD-ROM: 300 
11. ĐCTẬP: 166 
12. ĐCBỘ: 46 
13. Đĩa CD Tập: 46 
14. Đĩa CD Bộ: 13 
15. Huyện: 7 
16. Bài trích: 1 
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thần đồng thế kỷ 20 / 2008 Chi tiết
2. Tình đầu trên những cánh thư / Kiều, Văn .- 2008 Chi tiết
3. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh / Sơn Tùng .- 2008 Chi tiết
4.  Chi tiết
5. Kin - Ta - Rô / 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới