Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Mảnh ván bị bỏ rơi. - Hà Nội, 2009. - 12tr. ; 19cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Mảnh ván bị bỏ rơi
Xuất bản, phát hành
2009. - Hà Nội
Mô tả vật lý
19cm. - 12tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
TN.010463, TN.010464, TN.010465- Kho Thiếu nhi
Kho Thiếu nhi
()
TN.010463Trong kho chưa sẵn sàng
TN.010464Trong kho chưa sẵn sàng
TN.010465Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thần đồng thế kỷ 20 / 2008 Chi tiết
2. Tình đầu trên những cánh thư / Kiều, Văn .- 2008 Chi tiết
3. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh / Sơn Tùng .- 2008 Chi tiết
4.  Chi tiết
5. Kin - Ta - Rô / 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới