Tìm kiếm mở rộng
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Môn loại
Từ khoá
Năm xuất bản    
Số đăng ký cá biệt    
Sắp theo  Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Mê cung án / Van Gulik, Robert,Nguyễn, Việt Hải .- 2018 Chi tiết
2. Cách của người Đức - Con đường từ Berlin đến EU / Lever, Paul,Thanh Yên .- 2018 Chi tiết
3. Miền thơ ấu / Vũ, Thu Hiên .- 2018 Chi tiết
4. Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian / Lê, Văn Nghĩa .- 2018 Chi tiết
5. Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn / Lưu, Đồng,Mỹ Linh .- 2018 Chi tiết