Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hoàn thành mọi việc không hề khó : Nghệ thuật thực thi không căng thẳng / David Allen; Hương Lan, Thanh Huyền d.. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Lao động Công ty Sách Alpha, 2017. - 395tr. : hình vẽ ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hoàn thành mọi việc không hề khó : David Allen; Hương Lan, Thanh Huyền d. = Nghệ thuật thực thi không căng thẳng
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2017 : Công ty Sách Alpha : Lao động
Mô tả vật lý
395tr. ; 21cm : hình vẽ
Phụ chú chung
Tên sách tiếng Anh: Getting things done
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
PD.038566- Kho Đọc; PM.067126- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.038566Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.067126Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Tơ trời chùng chình đón đợi / Vũ, Từ Trang .- 2019 Chi tiết
2. Trên dòng thời gian trắng xóa / 2019 Chi tiết
3. Tơ trời chùng chình đón đợi / Vũ, Từ Trang .- 2019 Chi tiết
4.  Chi tiết
5. Chiếc vòng tay kỳ lạ / 2019 Chi tiết