Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ = The secret history of the American empire : Những sát thủ kinh tế, những kẻ đánh thuê và sự thật về nạn tham nhũng toàn cầu : Sách tham khảo / John Perkins; nhóm GoldenPages d.. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 523tr. ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ : John Perkins; nhóm GoldenPages d. = Những sát thủ kinh tế, những kẻ đánh thuê và sự thật về nạn tham nhũng toàn cầu : Sách tham khảo
Dạng khác của nhan đề
The secret history of the American empire
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 2
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2017 : Thế giới
Mô tả vật lý
21cm. - 523tr.
Tóm tắt / chú giải
Quan điểm của tác giả về các vấn đề: Chính sách, thủ đoạn kinh tế của các tập đoàn kinh tế, sự thật về nạn tham nhũng toàn cầu và của từng khu vực như châu Á, Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Phi và thế giới nói chung với sự ảnh hưởng sâu sắc của đế chế Hoa Kỳ
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
PD.038579- Kho Đọc; PM.067142- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.038579Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.067142Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Từ chủ nghĩa hiện sinh tới thuyết cấu trúc / Trần, Thiện Đạo .- 2008 Chi tiết
2. Chuyện cái chỏm đầu / Hồ, Thủy Giang .- 2003 Chi tiết
3. Chuẩn bị tâm lý tuổi 50 / 2008 Chi tiết
4. Hướng dẫn kế hoạch làm ăn cho hộ nông dân để xóa đói giảm nghèo / Lê, Trọng .- 2003 Chi tiết
5. Thần tích Việt Nam / Lê Xuân Quang .- 2002 Chi tiết