Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Nguyễn, Văn Khoan. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 215 tr. ; 19 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Nguyễn, Văn Khoan Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2018 : Hồng Đức
Mô tả vật lý
19 cm. - 215 tr.
Phụ chú chung
ĐTTTS ghi : Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt / chú giải
Học tập phong cách HCM theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) Người đã nêu tấm gương sáng về tư tưởng đạo đức của Bác trong thời đại mới
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
PD.038958- Kho Đọc; PM.067544- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.038958Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.067544Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay / Nguyễn, Thị Lan Hương .- 2019 Chi tiết
2. Văn hóa các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên / 2019 Chi tiết
3. Khảo luận xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Bế, Trung Anh .- 2019 Chi tiết
4. Huỳnh Tấn Phát tiểu sử / 2019 Chi tiết
5. Khoa học đại chúng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn / 2003 Chi tiết