Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Sức sống của cách mạng tháng mười Nga trong thời đại ngày nay / Nguyễn Bá Dương (Tổng ch.b.). - Hà Nội : Quân đội nhân dân. - 21cm T.1 : Vấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. - 2017. - 268tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.) Sức sống của cách mạng tháng mười Nga trong thời đại ngày nay
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2017 : Quân đội nhân dân
Mô tả vật lý
21cm. - 268tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi : Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
LD.044835, LD.044836- Kho Lưu động; PD.039370- Kho Đọc; PM.068001- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.039370Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu động
()
LD.044835Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.044836Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.068001Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Tơ trời chùng chình đón đợi / Vũ, Từ Trang .- 2019 Chi tiết
2. Trên dòng thời gian trắng xóa / 2019 Chi tiết
3. Tơ trời chùng chình đón đợi / Vũ, Từ Trang .- 2019 Chi tiết
4.  Chi tiết
5. Chiếc vòng tay kỳ lạ / 2019 Chi tiết