Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Ăn được hay đừng ăn / Intimate Sister; Thiên Kiều tranh; Hương Hương d.. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 123tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Kĩ năng sống cho học sinh)
Thông tin về nhan đề (chính)
Intimate Sister; Thiên Kiều tranh; Hương Hương d. Ăn được hay đừng ăn
Xuất bản, phát hành
Hà Nội, 2019 : Phụ nữ
Mô tả vật lý
123tr. ; 19cm : tranh vẽ
Thông tin về tùng thư
Kĩ năng sống cho học sinh
Tóm tắt / chú giải
Thông qua những tình huống sinh động và thiết thực, trang bị cho các em học sinh những kiến thúc về thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thức ăn hay nạp vào cơ thể các loại thực phẩm có chứa chất phụ gia có hại cho sức khoẻ lâu dài..
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
LD.048016, LD.048017, LD.048018- Kho Lưu động; PM.069973- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.040196Trong kho sẵn sàng cho mượn
PD.040748Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu động
()
LD.048016Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.048017Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.048018Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.069140Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.069141Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.069973Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Thiếu nhi
()
TN.019642Trong kho sẵn sàng cho mượn
TN.019643Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Miệng lưỡi của chồn hôi / 2009 Chi tiết
2. Bộ tóc giả của anh đầu trọc / 2009 Chi tiết
3. Mảnh ván bị bỏ rơi / 2009 Chi tiết
4. Cây sậy và cây cao su / 2009 Chi tiết
5. Cái bao bố / 2009 Chi tiết