Tìm kiếm mở rộng
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi : Tùy bút / Lê Đỗ Quỳnh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 337tr. ; 20cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tùy bút : Lê Đỗ Quỳnh Hương Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh, 2019 : Nxb. Trẻ
Mô tả vật lý
20cm. - 337tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Ký hiệu kho
PD.041308- Kho Đọc; PM.070819, PM.070820- Kho Mượn
Kho Đọc
()
PD.041308Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu động
()
LD.049267Trong kho chưa sẵn sàng
LD.049268Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
PM.070819Đang mượn
PM.070820Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Miệng lưỡi của chồn hôi / 2009 Chi tiết
2. Bộ tóc giả của anh đầu trọc / 2009 Chi tiết
3. Mảnh ván bị bỏ rơi / 2009 Chi tiết
4. Cây sậy và cây cao su / 2009 Chi tiết
5. Cái bao bố / 2009 Chi tiết