14:01 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 04 Năm 2024

Chuyên mục Tiếp cận thông tin

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 12/CT-UBND 31/03/2023 Đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 1408/QÐ-TTg 15/07/2016 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Chi tiết
3 13/2018/NÐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Chi tiết
4 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin Chi tiết