13:06 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 04 Năm 2024
Đăng ký thẻ
Thủ tục đăng ký và mức thu phí thư viện(Xem chi tiết)

1. Đối tượng: Độc giả, bạn đọc đến học tập và khai thác thông tin tư liệu tại Thư viện

2. Thủ tục đăng ký thẻ:
- Xuất trình giấy CMND/thẻ CCCD;
- Kê khai thông tin cá nhân vào tờ khai theo mẫu của Thư viện cung cấp;
- 01 ảnh thẻ kích thước (3x4cm) mới nhất.

3. Lệ phí:
a) Thẻ đọc, mượn:
- Học sinh, sinh viên: 20.000 đồng/thẻ/năm;
- Các đối tượng khác: 30.000 đồng/thẻ/năm;
b) Thẻ sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc khác:
- Học sinh, sinh viên: 30.000 đồng/thẻ/năm;
- Người lớn: 50.000 đồng/thẻ/năm;