03:31 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024
Giải đáp bệnh tật trẻ em
Giải đáp bệnh tật trẻ em

Tác giả: Đặng Phương Kiệt

ISBD: Giải đáp bệnh tật trẻ em / Đặng Phương Kiệt. - Xuất bản lần 3. - Hà Nội : Y Học, 1993. - 220tr. ; 19cm

Chứng chỉ cam bridfepet những điều cần biết
Chứng chỉ cam bridfepet những điều cần biết

Tác giả: Trần Văn Thành,Trần Văn Thành,Nguyễn Thanh Yến

ISBD: Chứng chỉ cam bridfepet những điều cần biết / Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1993. - 222tr. ; 19cm

Khuyên dạy con
Khuyên dạy con

Tác giả: Thiên Giang

ISBD: Khuyên dạy con / Thiên Giang. - Đồng Tháp : Nxb. Tổng hợp, 1993. - 131tr ; 19cm. - (Giáo dục nhi đồng)

Microsoft MS-Dos5
Microsoft MS-Dos5

Tác giả:

ISBD: Microsoft MS-Dos5 / Hà Thân chủ biên; Đặc xuân Hường hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nhà máy in nông Nghiệp, 1993. - 796tr. ; 19cm

Hướng dẫn sử dụng Micro soft windows 3.1
Hướng dẫn sử dụng Micro soft windows 3.1

Tác giả: Jamsa, Krisa,Nguyễn Quang Vinh

ISBD: Hướng dẫn sử dụng Micro soft windows 3.1 / Krisa, Jamsa; Nguyễn Quang Vinh dịch. - H. : Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 1993. - 236tr. ; 20cm

Nuôi dưỡng trẻ từ lọt lòng đến một tuổi
Nuôi dưỡng trẻ từ lọt lòng đến một tuổi

Tác giả: Spock, Ben jamin,Trịnh Văn Thịnh

ISBD: Nuôi dưỡng trẻ từ lọt lòng đến một tuổi / Ben jamin Spock; Trịnh Văn Thịnh dịch. - H. : Phụ nữ, 1993. - 126tr. ; 19cm

Những phương thức hiệu nghiệm tập thành
Những phương thức hiệu nghiệm tập thành

Tác giả:

ISBD: Những phương thức hiệu nghiệm tập thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Y học, 1992. - 175tr. ; 19cm. - (Thái Y Viện triều Lê)

Những truyện ngắn hay
Những truyện ngắn hay

Tác giả:

ISBD: Những truyện ngắn hay. - Hà Nội : Thanh Niên, 1993. - 215tr. ; 19cm

Hướng dẫn sử dụng máy in laser jet III
Hướng dẫn sử dụng máy in laser jet III

Tác giả:

ISBD: Hướng dẫn sử dụng máy in laser jet III / Đặng Xuân Hường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Nông nghiệp và Côngnghiệp thực phẩm, 1993. - 310tr. ; 19cm

Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá đông nam á
Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá đông nam á

Tác giả: Đinh Gia Khánh

ISBD: Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá đông nam á = The Vietnames folklore in the context of south East Asian Cultures / Đinh Gia Khánh. - H. : Nxb. Khoa học xã hội, 1993. - 372tr. ; 19cm. - (Viện văn hoá dân gian và viện đông nam á)

Cách mạng kháng chiến và đời sống văn học 1945-1954
Cách mạng kháng chiến và đời sống văn học 1945-1954

Tác giả:

ISBD: Cách mạng kháng chiến và đời sống văn học 1945-1954 : Hồi ức - Kỷ niệm. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 1993. - 212tr. ; 19cm

Ngôi sao lầm lỗi
Ngôi sao lầm lỗi

Tác giả: Steel Danielle,Trịnh Xuân Hoàn

ISBD: Ngôi sao lầm lỗi / Danielle Steel; Trịnh Xuân Hoàn dịch. - Hà Nội : Văn học, 1993. - 415tr. ; 19cm

Văn hóa văn nghệ Việt Nam (1945-1975)
Văn hóa văn nghệ Việt Nam (1945-1975)

Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn

ISBD: Văn hóa văn nghệ Việt Nam (1945-1975) / Trần Trọng Đăng Đàn. - Hà Nội : Thông tin, 1993. - 1036tr. ; 20,5cm. - (Viện khoa học xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện khoa học xã hội Việt Nam)

Nâng cao sức khỏe tinh thần để sống hạnh phúc
Nâng cao sức khỏe tinh thần để sống hạnh phúc

Tác giả: Nguyễn Thừa Hiệp

ISBD: Nâng cao sức khỏe tinh thần để sống hạnh phúc / Nguyễn Thừa Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1993. - 192tr. ; 19cm

Truyện nôm nguồn gốc và bản chất thể loại
Truyện nôm nguồn gốc và bản chất thể loại

Tác giả: Kiều Thu Hạnh

ISBD: Truyện nôm nguồn gốc và bản chất thể loại / Kiều Thu Hạnh. - H. : Nxb. Khoa học xã hội, 1993. - 266tr. ; 19cm

Tìm hiểu các thể thơ
Tìm hiểu các thể thơ

Tác giả: Lạc Nam

ISBD: Tìm hiểu các thể thơ / Lạc Nam. - H. : Nxb. Văn học, 1993. - 288tr. ; 19cm

La sơn Phu Tử
La sơn Phu Tử

Tác giả: Lê Trọng Thân

ISBD: La sơn Phu Tử / Lê Trọng Thân. - H. : Nxb. Văn hóa, 1993. - 172tr. ; 19cm

Truyện ngụ ngôn Trung Quốc
Truyện ngụ ngôn Trung Quốc

Tác giả:

ISBD: Truyện ngụ ngôn Trung Quốc. - H. : Nxb. Hà Nội, 1993. - 124tr. ; 19cm

Trung Quốc siêu nhân
Trung Quốc siêu nhân

Tác giả:

ISBD: Trung Quốc siêu nhân. - Hà Nội : Văn hóa, 1993. - 80tr. ; 19cm

Người giấu mặt
Người giấu mặt

Tác giả: Văn học

ISBD: Người giấu mặt : Chú chồn bé bỏng / Văn học : Sân khấu, 1993. - 100tr. ; 19cm